fbpx

English 4 Refugees

Please scroll down for information in Ukrainian language (Інформація українською мовою нижче) 

English4Refugees (E4R) began as a project initiated by Phil Marsdale in Spring 2022. With the help of a team of 15 fantastic volunteer teachers and support staff and some invaluable practical and financial support from the business community and individuals in Estonia and around the globe, we provided an initial 6-week intensive course for ~100 refugees from the war in Ukraine in 5 groups from Beginner – B2 level

We have now extended those 6-week courses over the Summer in July and August.

Commencing 05 September 2022, E4R will continue with new courses at International Language Services. We will continue to provide free English Language courses to refugees in the new academic year and will open these courses to new students.

Our core aims remain unchanged. As English is a skill for life and social mobility, these courses aim to do three things:

  1. Improve basic English skills
  2. Help with skills and language needed to apply for jobs and working in an English speaking environment
  3. Put refugees in a position to gain an internationally recognised qualification in English (ESOL).

If you are an adult refugee, over 18 years old, arrived in Estonia after 24 February 2022, this opportunity is for you.

Registration for these courses starts from 01 August.

Course outline:

Course length: 1 academic year / 120 academic hours (2 x 60-hour courses)
Course dates: 05 September – 16 December 2022 + 09 January-24 April 2023
Place: to be confirmed
Days: 2 days a week
Lesson times: to be confirmed
Group size: max 8
Levels: Beginner / A1 / A2 / B1 / B2 / C1

At the end of each level (A2-B2), you have the chance to get an internationally recognised qualification from our project supporter LanguageCert, a global leader in language qualifications. Please note that you must attend at least 75% of the lessons to qualify for this opportunity.

How to join a group:

To join a group or to get yourself on the waiting list for future English4Refugees courses, you’ll need to go through a pre-course process:

  1. Take a pre-course test here.
  2. Book a face to face interview. When you do your pre-course test, you will get an email with instructions for taking an interview.
  3. After your face to face interview we will either offer you a place in a group or add you to a waiting list for future courses.

English4Refugees is supported by the following partners and supporters (for a full list of supporters, please go to our donations page).

Mr Peter Kurg

 

English4Refugees (E4R) розпочався як проект, ініційований Філом Марсдейлом навесні 2022 року. Завдяки допомозі команди з 15 чудових викладачів-волонтерів, допоміжного персоналу та безціній практичній та фінансовій підтримці бізнес-спільноти та окремих людей в Естонії та в усьому світі, ми провели початковий 6-тижневий інтенсивний курс для ~100 біженців від війни в Україні в 5 групах від початкового рівня – до рівня B2

Зараз ми продовжили ці 6-тижневі курси на літо, в липні та серпні.

Починаючи з 5 вересня 2022 року, E4R продовжить нові курси в International Language Services. Ми продовжимо надавати безкоштовні курси англійської мови для біженців у новому навчальному році та відкриємо ці курси для нових студентів.

Наші основні цілі залишаються незмінними. Оскільки англійська є навичкою для життя та соціальної мобільності, ці курси спрямовані на три речі:

1) Покращити ваше знання Англійської мови
2) Допомогти з навичками та знанням мови, необхідними для пошуку роботи та адаптації в Англійськомовному робочому середовищі
3) Надати міжнародно визнану кваліфікацію з Англійської мови (ESOL) від LanguageCert

Якщо ви дорослий біженець (більше 18 років), і прибули до Естонії після 24 лютого 2022 року, ця можливість для вас.

Реєстрація на ці курси починається з 01 серпня.

Опис курсу:

Тривалість курсу: 1 академічний рік / 120 академічних годин
Дати курсу: 05 вересня – 24 квітня 2023
Місце: очікуємо підтвердження
Дні: 2 дні на тиждень
Час: очікуємо підтвердження

Розмір групи: максимум 8 осіб
Рівень володіння: А1 / A2 / B1 / B2Наприкінці кожного рівня (A2-B2) у вас є шанс отримати міжнародно визнану кваліфікацію від компанії LanguageCert, світового лідера з мовних кваліфікацій, що підтримує цей проект. Зверніть увагу, що ви повинні відвідувати принаймні 75% уроків, щоб отримати цю можливість.Щоб приєднатися до групи або потрапити в список очікування на майбутні курси English4Refugees, вам потрібно буде пройти процес перед курсом:
1) Пройдіть попередній тест тут.
2) Забронюйте інтерв‘ю (інтерв’ю проходить в офісі в Таллінні, віч-на-віч). Коли ви закінчите попередній тест, ви отримаєте електронний лист з інструкціями щодо проходження співбесіди.
3) Після співбесіди ми або запропонуємо вам місце в групі, або додамо вас до списку очікування на майбутні курси
English 4 Refugees (Англійська для Біженців) створена за підтримки вищезгаданих партнерів.


ILS website uses cookies for functional and analytical purposes. By continuing to use this site you consent to the use of cookies. More information

Cookies are a necessary technical part of our website that we are using as the channel serve you the content and functions we intend to do.

To continue to use this website with all functionality, the use of cookies must be allowed. By clicking "Accept" below you are allowing the use of cookies.

More information about how we use cookies can be found from our Privacy Policy.

Close