Dan Franch

(MEd, BA, TESOL)

Dan on pärit Chicagost ning hetkel elab ja töötab ta  Eestis, kuid ta on elanud ja töötanud ka Marokos, Luxembourgis, Saksamaal ja Eritreas ning  õpetanud seal  inglise keelt lastele, kooliõpilastele ning täiskasvanutele, õppides seeläbi tundma õpilaste erinevaid sotsiaalseid, geograafilisi ning majanduslikke taustu. Dan ei pea end inimeseks, kes omandab võõrkeeli lennult, mistõttu ta mõistab, kui olulised on keeleõppes aeg, õpetajapoolne kannatlikkus ja julgustav hoiak. Dan on veendunud, et tulemusliku keeleõppe aluseks on  positiivne inimlik  kontakt.