Meliita Niklus

Meliita on ILS-i administraator. Hetkel õpib ta Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteadust. Kõrvalerialana õpib ta sotsiaalpoliitikat. Peale tööl- ja kooliskäimise on Meliita ka vabatahtlik organisatsioonis, mis korraldab erinevaid üritusi eesmärgiga lahendada Eesti teaduse, kultuuri ja kodanikuühiskonna probleeme.