Exam Dates and Prices

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages / Inglise keel teiste keelte rääkijatele) eksam on parim valik kõigile, kes soovivad omandada rahvusvaheliselt kehtivat inglise keele  tunnistust. Eksamil hinnatakse kõiki 4 osaoskust, mida mõõdetakse Euroopa Nõukogu Keeleraamistiku A1 — C2 tasemetel.

LanguageCert on tunnistusi väljastav organisatsioon, ning ta omab  The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) tunnustust, kes reguleerib ühtlasi LanguageCert International ESOL sertifitseerimisele esitatavaid nõudeid  Ühendkuningriigis. Sertifikaati tunnustatakse          paljudes maades üle kogu maailma.

LanguageCert’I tunnistuse kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagavad tema meeskonnas töötavad  rahvusvahelise tuntusega teadlased.

Lisainfo

There are 2 options for the exam format.

  1. Computer-based testing. Take the test at our test centre in Tallinn on specific dates and times.
  2. Online Proctored testing. Take the test anytime online. You will be monitored via your webcam while you do the exam.

For more information on Computer based and Online procured testing, go to our ‘Testing‘ section.

Computer Based Exams: Dates and Prices  (prices do not include VAT)

Test Level Writing test
price €
Speaking test
price €
Test Type Test date
A1-C2 EnPro Computer-based, fixed day and place
A1 30 30 Computer-based, fixed day and place  14 December  2019
A2 30 30 Computer-based, fixed day and place 14 December  2019
B1 35 35 Computer-based, fixed day and place 14 December  2019
B2 45 50 Computer-based, fixed day and place 14 December  2019
C1 45 50 Computer-based, fixed day and place 14 December  2019
C2 50 50  Computer-based, fixed day and place 14 December  2019

Online Exams Prices (take the test anywhere, anytime)

Test Level Writing test
price €
Speaking test
price €
Test Type Test date
B1 45 45 Online Anytime
B2 65 65 Online Anytime
C1 65 65 Online Anytime
C2 75 75 Online Anytime

Register for an online proctored exam: Online Exam Registration form

 ILS website uses cookies for functional and analytical purposes. By continuing to use this site you consent to the use of cookies. More information

Cookies are a necessary technical part of our website that we are using as the channel serve you the content and functions we intend to do.

To continue to use this website with all functionality, the use of cookies must be allowed. By clicking "Accept" below you are allowing the use of cookies.

More information about how we use cookies can be found from our Privacy Policy.

Close