fbpx

Exam Dates and Prices

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages / Inglise keel teiste keelte rääkijatele) eksam on parim valik kõigile, kes soovivad omandada rahvusvaheliselt kehtivat inglise keele  tunnistust. Eksamil hinnatakse kõiki 4 osaoskust, mida mõõdetakse Euroopa Nõukogu Keeleraamistiku B1 — C2 tasemetel.

LanguageCert on tunnistusi väljastav organisatsioon, ning ta omab  The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) tunnustust, kes reguleerib ühtlasi LanguageCert International ESOL sertifitseerimisele esitatavaid nõudeid  Ühendkuningriigis. Sertifikaati tunnustatakse          paljudes maades üle kogu maailma.

LanguageCert’I tunnistuse kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagavad tema meeskonnas töötavad  rahvusvahelise tuntusega teadlased.

Lisainfo

There is one option for the exam format.

  1. Online testing. Take the test anytime online. You will be monitored via your webcam while you do the exam.

For more information testing, go to our ‘Testing‘ section.

Online Exams Prices (take the test anywhere, anytime)

Test Level Writing test
price €
Speaking test
price €
Test Type Test date
B1 45 45 Online Anytime
B2 65 65 Online Anytime
C1 65 65 Online Anytime
C2 75 75 Online Anytime

Register for an online exam: Online Exam Registration form

 ILS website uses cookies for functional and analytical purposes. By continuing to use this site you consent to the use of cookies. More information

Cookies are a necessary technical part of our website that we are using as the channel serve you the content and functions we intend to do.

To continue to use this website with all functionality, the use of cookies must be allowed. By clicking "Accept" below you are allowing the use of cookies.

More information about how we use cookies can be found from our Privacy Policy.

Close