Rahvusvahelised keeleeksamid

LanguageCert International ESOL rahvusvahelised keeleeksamid

LanguageCert’ i ametliku eksamikeskusena pakume uudset rahvusvahelist inglise keele eksamit

LanguageCert International ESOL .

LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages / Inglise keel teiste keelte rääkijatele) eksam on parim valik kõigile, kes soovivad omandada rahvusvaheliselt kehtivat inglise keele  tunnistust. Eksamil hinnatakse kõiki 4 osaoskust, mida mõõdetakse Euroopa Nõukogu Keeleraamistiku A1 – C2 tasemetel.

LanguageCert on tunnistusi väljastav organisatsioon, ning ta omab  The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) tunnustust, kes reguleerib ühtlasi LanguageCert International ESOL sertifitseerimisele esitatavaid nõudeid  Ühendkuningriigis. Sertifikaati tunnustatakse          paljudes maades üle kogu maailma.

LanguageCert’I tunnistuse kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagavad tema meeskonnas töötavad  rahvusvahelise tuntusega teadlased.

Miks valida  Language Cert International ESOL ( Inglise keel teiste keelte rääkijatele) rahvusvahelised keeleeksamid?

 • Eraldi kirjalikud eksamid (kuulamine; lugemine; kirjutamine) & suuline eksam (rääkimine), mille tulemusena väljastatakse kaks eraldi tunnistust. Eksameid saab sooritada nii tervikeksamina kui ka kirjaliku ja suulise osa eraldi.
 • Eksameid saab sooritada nii paberkandjal kui arvutipõhiselt.
 • Põhirõhk on suhtluskeelel, s.t eksam ei nõua mahukat spetsiifilist ettevalmistust. Grammatika ja sõnavara tundmist hinnatakse kuulamise, lugemise ja kirjutamise integreeritud osadena ning neid ei testita eraldi.
 • Keeleoskust testitakse individuaalselt rääkimise osas, mis võimaldab teha parima soorituse.
 • Erapooletu hindamine on tagatud: rääkimise osa toimub vestluse vormis ning selle viib läbi vastava kvalifikatsiooniga vastaskõneleja, kes ei hinda keeleoskust.
 • Suulise eksami kordushindamine on võimalik: rääkimise osa salvestatakse ning seda hindab vastava kvalifikatsiooniga LanguageCert’i eksamineerija; salvestus võimaldab taotleda soovi korral kordushindamist.
 • Eduka soorituse protsent: vähemalt 50% kirjaliku eksami iga osa keskmisena; 50% suulise osa keskmisena.
 • Kiired tulemused ning tunnistuste väljastamine:
 • Tulemused ja e-tunnistus väljastatakse hiljemalt 10 päeva pärast eksamit
 • Paberkandjal originaaltunnistus väljastatakse kohe pärast eksamitulemuste avalikustamist
 • Tunnistus kehtib tähtajatult ehk on eluaegne
 • Certificate validity verification/ Tunnistuse kehtivuse kontrollimine online: languagecert.org
 • 24/7/365 eeskujulik klienditeenindus

 LanguageCert: Lühitutvustus

LanguageCert on tunnistusi väljastav organisatsioon (UK nr. 09620926), kes tegeleb keeleoskuse hindamise ja sertifitseerimise teenuste osutamisega üle kogu maailma.  Ta on globaalse sertifitseerimisorganisatsiooni  PeopleCert’ i liige, kes on korraldanud eksameid enam kui 200 riigis üle kogu maailma.

LanguageCert teeb koostööd tunnustatud organisatsioonidega, et pakkuda kvaliteetset keeleoskuse hindamist ja sertifitseerimist, rakendades loovaid, innovatiivseid ning paindlikke administreerimise võtteid ja süsteeme, mis on  PeopleCert’i  välja töötatud, arvestades iga eksami spetsiifikat.

PeopleCert: Lühitutvustus

PeopleCert  on maailma juhtivaid organisatsioone sertifitseerimise vallas, kes arendab ja haldab rahvusvaheliselt tunnustatud hindamissüsteeme ning viib läbi standardiseeritud eksameid riiklikule ja erasektorile, erialaseltsidele, haridusasutustele ning muudele sertifitseerimisega tegelevatele organisatsioonidele. PeopleCert rakendab hindamisprotsessis uudseid, tänapäevaseid meetodeid, mis aitab eksami sooritajatel optimeerida eksami tulemusi.

PeopleCert haldab hindamissüsteeme arvukatele asutustele ja organisatsioonidele, sh.  ECDL Foundation, AXELOS (Ühendkuningriigi Peaministri büroo ja Capita plc. for the Global Best Practice Portfolio, sh. ITIL® and PRINCE2®), DevOps Institute jt.

www.peoplecert.orgILS veebileht kasutab analüütika ja funktsionaalsuse eesmärgil küpsiseid. Lehte edasi kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot

Küpsised on meie veebilehe, mida kasutame kanalina serveerimaks teile pakutavat sisu ja funktsioone, oluline tehniline osa.

Et seda lehte täisfunktsionaalsuses kasutada, peab küpsiste kasutamine olema lubatud. Vajutades "Nõus" annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Rohkem infot selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate meie Privaatsuspoliitika lehelt.

Sulge