fbpx

English4Refugees

Please scroll down for information in Ukrainian language (Інформація українською мовою нижче) 

English4Refugees (E4R) began as a project initiated by Phil Marsdale in Spring 2022. With the help of a team of 15 fantastic volunteer teachers and support staff and some invaluable practical and financial support from the business community and individuals in Estonia and around the globe, we provided an initial 6-week intensive course for ~100 refugees from the war in Ukraine in 5 groups from Beginner – B2 level and extended those 6-week courses over the Summer i

Then, commencing 05 September 2022, E4R continued with new free courses at International Language Services for the academic year 2022-23. Those courses ran until April 2022.

Thanks to renewed support from sponsors, E4R will now continue to provide free English Language courses to refugees over the Summer of 2023 and into the new academic year 2023 -24 and will open these courses to new students in Spring 2023

Our core aims remain unchanged. As English is a skill for life and social mobility, these courses aim to do three things:

  1. Improve basic English skills
  2. Help with skills and language needed to apply for jobs and working in an English speaking environment
  3. Put refugees in a position to gain an internationally recognised qualification in English (Language Cert ESOL).

If you are an adult refugee, over 18 years old, arrived in Estonia after 24 February 2022, this opportunity is for you.

Registration for these latest courses starts from 25 April 2023.

How to join a group:

To join a group or to get yourself on the waiting list for future English4Refugees courses, you’ll need to go through a pre-course process:

  1. Take a pre-course test here.
  2. Book a face to face interview. When you do your pre-course test, you will get an email with instructions for taking an interview.
  3. After your face to face interview we will either offer you a place in a group or add you to a waiting list for future courses.

Since its inception, English4Refugees has been supported by the following partners and supporters (for a full list of supporters, please go to our donations page). Please note that this list is incomplete as some sponsors have asked not to be named.

Mr Peter Kurg

 

English4Refugees (E4R) розпочався як проект, ініційований Філом Марсдейлом навесні 2022 року. Завдяки допомозі команди з 15 чудових викладачів-волонтерів, допоміжного персоналу та безціній практичній та фінансовій підтримці бізнес-спільноти та окремих людей в Естонії та в усьому світі, ми провели початковий 6-тижневий інтенсивний курс для ~100 біженців від війни в Україні в 5 групах від початкового рівня – до рівня B2, а також продовжили ці 6-тижневі курси протягом літа в липні та серпні 2022.

Починаючи з 5 вересня 2022 року, E4R продовжив ці курси в International Language Services в академічному році 2022-2023. Ці курси тривали до квітня 2022.

Завдяки відновленій підтримці спонсорів, E4R тепер продовжить надавати безкоштовні курси англійської мови для біженців протягом літа 2023 року та в новому навчальному році 2023-24, і навесні 2023 року відкриє ці курси для нових студентів.

Наші основні цілі залишаються незмінними. Оскільки англійська є навичкою для життя та соціальної мобільності, ці курси спрямовані на три речі:
1) Покращити ваше знання Англійської мови
2) Допомогти з навичками та знанням мови, необхідними для пошуку роботи та адаптації в Англійськомовному робочому середовищі
3) Надати міжнародно визнану кваліфікацію з Англійської мови (ESOL) від LanguageCert

Якщо ви дорослий біженець (більше 18 років), і прибули до Естонії після 24 лютого 2022 року, ця можливість для вас.

Реєстрація на ці курси починається з 25 квітня 2023 року.

Як приєднатися:

Щоб приєднатися до групи або потрапити в список очікування на майбутні курси English4Refugees, вам потрібно буде пройти процес перед курсом:

1) Пройдіть попередній тест тут.
2) Забронюйте інтерв‘ю. Коли ви закінчите попередній тест, ви отримаєте електронний лист з інструкціями щодо проходження співбесіди.
3) Після співбесіди ми або запропонуємо вам місце в групі, або додамо вас до списку очікування на майбутні курси

З моменту заснування English4Refugees підтримували такі партнери та прихильники (щоб переглянути повний список прихильників, перейдіть на нашу сторінку пожертвувань). Зверніть увагу, що цей список є неповним, оскільки деякі спонсори побажали не називати їх імена.

 

 ILS website uses cookies for functional and analytical purposes. By continuing to use this site you consent to the use of cookies. More information

Cookies are a necessary technical part of our website that we are using as the channel serve you the content and functions we intend to do.

To continue to use this website with all functionality, the use of cookies must be allowed. By clicking "Accept" below you are allowing the use of cookies.

More information about how we use cookies can be found from our Privacy Policy.

Close