Vene keele kursused

ILS pakub vene keele kursuseid erinevatele astmetele nii era- kui grupiõppena. Kursused on mõeldud eelkõige Balti riikides ja Venemaal elavatele välismaalastele, kes vajavad vene keele oskust oma igapäevatöös.

Kursustel on kasutusel kommunikatiivne õppemetoodika, mis eeldab õpilaselt aktiivset osalemist tunni töös. Lisaks õppija ja õpetaja vahelisele suhtlusele on tähtis roll grupitööl, mis tagab maksimaalse keele praktiseerimise tunnis. Tunnis kasutatakse vene keelt nii palju kui võimalik, vajadusel jagab õpetaja täiendavaid selgitusi inglise keeles.

2014/2015 õppeaastal pakume vene keele õpet eratundidena, hinnakirja leiad siit

Lisainfo:

Tel +372 6277170

e-mail: info@ilstallinn.ee