Eesti keele kursused

ILS pakub eesti keele kursuseid erinevatele astmetele nii era- kui grupiõppena.

Kursustel on kasutusel kommunikatiivne õppemetoodika, mis eeldab õpilaselt aktiivset osalemist tunni töös. Lisaks õppija ja õpetaja vahelisele suhtlusele on tähtis roll grupitööl, mis tagab maksimaalse keele praktiseerimise tunnis.

Tunnis kasutatakse eesti keelt nii palju kui võimalik, madalamatel astmetel kasutatakse selgituste jagamisel lisaks ka inglise keelt.

Grupiõppena korraldame eesti keele kursuseid erinevatele astmetele algajatest kesktasemeni, eraõppena algajatest edasijõudnuteni.

 

Eesti keele kursused kevadsemestril:

Keeleaste
Toimumisaeg
A1.2

T/N 17:00-18:30

Algajad

E-R 17:00-18:30

Kursustega liitumiseks täitke ära keeletest.

Lisainformatsioon Tel +372 6277170

e-mail: info(at)ilstallinn.ee

Lisainfo, s.h. kursuste kuupäevad ja hinnad