fbpx

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse õppekorralduse alused.

 1. Täienduskoolitusasutuse nimi: International Language Services (ILS)
 2. Täienduskoolitusasutuse pidaja: International Language Service Oü (ILS OÜ)

Registri nr.:10425918

KMKR: EE100911154

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.:176937

 1. Täienduskoolituse läbiviimise koht:

Renditud ruumid aadressil Pärnu mnt. 20 10141 Tallinn või

Kliendi ruumid vastavalt koostöölepingus määratud tingimustele.

 1. Hariduse tüüp:

Täienduskoolitus (keeleõpe)

 1. Õppekorralduse alused
  • Õppekorralduse aluste aktsepteerimise kord

Käesolevad õppekorralduse alused on ILS-i ja Kliendi vahelise koostöö aluseks. Kliendipoolseks õppekorralduse alustega nõustumiseks loetakse temapoolset   elektroonilist või kirjalikku nõustumist ILS-i poolt esitatud koolituspakkumisega.

 • Täienduskoolitusele vastuvõtu ja sellelt väljaarvamise kord
 • Täienduskoolitusele aktsepteerimise eeltingimusteks on koolituseelse testi ja vestluse läbimine või eelneva keeleastme edukas lõpetamine (testi tulemuse põhjal) ning ILS-i poolt esitatud koolituspakkumise aktsepteerimine.
 • ILS on kohustatud tagama Kliendile õppekavas ettenähtud täienduskoolituse.
 • Klient on kohustatud tasuma õppemaksu vastavalt ILS-i poolt esitatud arvele.
 • ILS-il on õigus arvata Klient täienduskoolituselt välja, kui ta ei tasu õppetasu arvel märgitud maksetähtajaks ega alusta läbirääkimisi alternatiivse maksegraafiku sisseseadmiseks.
 • Klient arvatakse täienduskoolituselt välja, kui ta avaldab selleks kirjalikult soovi.
 • Klienti teavitatkse täienduskoolituselt väljaarvamisest kirjalikult kirja või e-kirja teel.
  • Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused
 • Õppetasu suuruse määrab ILS OÜ. See arvutatakse ühe akadeemilise tunni (45 minutit) maksumuse põhjal ning sellele lisandub käibemaks.
 • Õppetasu tasumise tähtaega võib kahepoolsel kokkuleppel muuta, kasutades selleks kahepoolselt kooskõlastatud maksegraafikut.
 • Üldjuhul õppetasust ei vabstata; erandiks on ILS-i poolt korraldatud preemiakohad õpperühmades ( näiteks jõululoterii võitjad; reklaamkampaaniad jmt.).
 • Avatud rühmades kehtib semestritasu, millest ei arvestata maha ega kompenseerita puudutud tunde.
 • Kliendil on õigus käia ühes tasuta proovitunnis.
 • Õppetasu üldjuhul ei tagastata. Erandjuhul võib õppetasu osaliselt tagastada ILS OÜ juhatuse esimehe otsusel mõjuvatel põhjustel Kliendi kirjaliku taotluse alusel.

5.4 Muud õppekorraldusega seotud tingimused

5.4.1 Keeleõppe läbiviimise aluseks on Euroopa Nõukogu skaalal põhinev keeleoskustasemete (A1-C2)süsteem.

5.4.2. Keeleõpperühmad moodustatakse Euroopa Nõukogu skaalat järgiva keeleoskustasemete süsteemi alusel ning põhimõtteks on ühtlase keeleoskustasemega õpperühmad. Õpperühmad või keeleõppeks sobiv algustase eraõpilatsel  määratakse grammatikatesti ja vestluse tulemuse põhjal.

5.4.3. Õpperioodi kahel esimesel nädalal on võimalik õpperühma vahetada õpetaja ja /või õppedirektori otsuse põhjal, kui keeleoskustase on liiga madal või liiga kõrge.

5.4.4. Ühe keeletaseme maht on 120-140 akadeemilist tundi, millele lisandub 20-25 tundi isesisvat tööd.

5.4.5. Eraõppe puhul otsustab klient koolitustükli pikkuse.

5.4.6. Tundide ärajäämisest ja/või tunide aegade muutmisest teavitab klient kooli administratsiooni.

 • Täienduskoolitusel osalemist ja selle lõpetamist tõendavad dokumendid

5.4.1.Täienduskoolitusel osalemist tõendav dokument antakse välja õpilastele, kes osalesid koolitusel, kuid ei sooritanud lõputesti. Dokumendile kantakse osaleja nimi, õppegrupi keeletase, koolituse kuupäevad ning osalemise protsent.

5.4.2. Täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument antakse välja õpilastele, kes osalesid koolitusel ning läbisid edukalt lõputesti (min 70%). Dokumendile kantakse õpilase nimi,  lõpetatud keeletase keeletase ning  koolituse kuupäevad.

5.4.3. Mõlemal dokumendil kajastatakse täienduskoolitusasutuse andmetena selle täielik nimetus, regisrikood, juriidiline aadress ning majandustegevusteate number.

 1. Kvaliteedi tagamise alused.

 

 • Täiendusõppe-eelne ja -aegne korraldus
  • Täiendusõppel osalemise eeltingimuseks on grammatikatesti ja vestluse läbimine, mis tagab õpperühmade ühtlase keeleoskustaseme ning / või õpingute alustamise sobivalt keeleoskustasemelt (A1-C2).
  • Täiendusõppe jooksul viiakse läbi vahetestid õpilaste õppeedukuse hindamiseks.
  • Koolituse esimesel kahel nädalal on võimalik õpperühma / keeletaset vahetada; selleks peab olema õpetaja ja/või õppedirektori nõusolek.
 • Võõrkeeleõpetajad
  • Täienduskoolitust läbiviivad õpetajad räägivad õpetatavat keelt emakeelena ning omavad rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleõpetaja kvalifikatsiooni (Cambridge’i Ülikooli tunnistus CELTA, Trinity cert. TESOL või diplom DELTA).

Õpetajatele viiakse regulaarselt läbi erialaseid täiendusseminare ning nõustamisi kavliteedi hoidmise eesmärgil.

 • Tagasiside ja hindamine

Õpilaste rahulolu hindamiseks, õppekavade kvaliteedi tagamiseks ning standardite hoidmiseks viiakse läbi regulaarne tagasiside õpilaste seas kaks korda semestris – semestri alguses ning semestri lõpus. Tagasiside lehed on anonüümsed ning nende tulemustest teavitatakse õpetajaid. Tagasiside tulemuste põhjal viiakse õppekavadesse ning õpetamise metoodikasse sisse vajalikud korrektiivid.

Firmasisese koolituse korral edastatakse firmasisese koolituse kontaktisikule endmed tagasiside tulemustest ning ettepanekud koolitusteenuse parandamiseks.

Õpetajate professionaalsuse taset ning läbiviimise tulemuslikkust hinnatakse täienduskoolitusasutuse sisehindamise alusel ning  EAQUALS  standardte abil.

 • Koolitusruumid

Täienduskoolitusasutuse pidaja viib koolitust läbi täienduskoolitusasutuse nõuetele vastavates ruumides.

 • Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise korraldamine ja haldamine

Täiendkoolituse korraldust ja haldamist teostab täienduskoolitusasutuse pidaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ILS veebileht kasutab analüütika ja funktsionaalsuse eesmärgil küpsiseid. Lehte edasi kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot

Küpsised on meie veebilehe, mida kasutame kanalina serveerimaks teile pakutavat sisu ja funktsioone, oluline tehniline osa.

Et seda lehte täisfunktsionaalsuses kasutada, peab küpsiste kasutamine olema lubatud. Vajutades "Nõus" annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Rohkem infot selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate meie Privaatsuspoliitika lehelt.

Sulge