Inglise keele kursused

Avatud õppeks pakume grupikursust General English for Work and Life (GEWL). Kursusel on võimalik osaleda kas üks semester või terve õppeaasta, mil läbitakse kogu keeleaste. ILS-i õpetajatele on õpetatav keel emakeeleks ning teisi keeli kasutatakse õppeprotsessis nii vähe kui võimalik. Kursusel osalemine eeldab õppijatelt akiivset panustamist tunni tegevustesse.

Ühe keeleastme läbimiseks kulub 140 tundi: (60 tundi septembrist jõuludeni pluss 80 tundi jaanuarist mai lõpuni).

Iga keeleaste lõpeb ILS-i tasemetestiga, lisaks pakume soovijaile võimalust rahvusvaheliste keeletestide sooritamiseks.

Kõik ILS-i kursused ja keeletestid põhinevad Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemil Common European Framework of Reference for Languages (astmed A1-C2).

Lisainfo, s.h. kursuste kuupäevad ja hinnad