Inglise keele kursused

Avatud õpperühmadele pakume kursust General English for Work and Life (GEWL). Kursustel on võimalik õppida  ühe  60-tunnise  semestri  või terve õppeaasta vältel. Üks keeleaste läbitakse ühe õppeaasta jooksul..

ILS-i õpetajad kõnelevad õpetatavat keelt emakeelena ning teisi keeli kasutatakse tunnis minimaalselt. Õpilased kaasatakse aktiivselt tunni tegevustessse.

Ühe keeleastme läbimiseks minigrupis (max 4 õpilast) kulub 120 tundi: (60 tundi septembrist jõuludeni ning 60 tundi jaanuarist mai lõpuni).

Ühe keeleastme läbimiseks suuremas grupis (max 8 õpilast) kulub 140 tundi (60 tundi septembrist jõuludeni ning 80 tundi jaanuarist maini).

Iga keeleaste lõpeb ILS-i tasemetestiga, lisaks pakume soovijaile võimalust rahvusvaheliste keeletestide sooritamiseks.

Kõik ILS-i kursused ja keeletestid põhinevad Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemil Common European Framework of Reference for Languages (astmed A1-C2).

Lisainfo, s.h. kursuste kuupäevad ja hinnad