fbpx

Tagasiside klientidelt

‘… lubage end tänada kõikide Deloitte Eesti, Läti ja Leedu era- ja grupiõppe läbinute nimel viimase kolme aasta vältel tehtud töö eest … Ärikeele eksamite ettevalmistuskursuste läbimine ettevõttes õigustas end igati …’
Veiko Hintsov, juhtiv partner, Deloitte & Touche.

 

Hea ILS pere! Soovin Teid Tele2 personali nimel tänada meeldiva koostöö eest! Teiega on olnud tore, sest õpetajad on professionaalsed, avatud, paindlikud ning sõbralikud. Rahvusvahelise organisatsioonina on meie töötajatel vaja igapäevaselt suhelda inglise keeles kolleegidega teistes riikides ja ka kohalikul tasandil. On hulk inimesi, kellel oli küll hea sõnavara kuid puudus julgus rääkimiseks. ILSi meeldivad õpetajad suutsid oskuslikult arendada meie töötajates enesekindlust ning oskust enese väljendamisel. Viimaste aastatega on erinevad tasemed läbinud ligi 90 töötajat ning tagasiside kõigilt on positiivne. Julgen siiralt soovitada ILSi pakutavaid teenuseid!

Helena Evert 

Tele2

 

” Lugupeetud ILS!

Skype Eesti töötajad õnnitlevad teid 10. tegevusaasta puhul Eestis. Ma soovin avaldada tänu hea töö eest, mis olete siin alates 2006. aastast teinud.

Meie firmas töötavad 25. erinevast rahvusest inimesed. Suhtluskeeleks on peamiselt inglise keel, kuid paljud näevad vajadust õppida ka eesti keelt. Tagasiside, mida oleme ILS-i kursusel osalenutelt saanud, on igati positiivne. Ma usun, et see tuleneb sellest, et nii ILS kui ka Skype väärtustavad kõrgeid standardeid ja püüavad head taset suurepäraste inimeste kaasabil säilitada.

Eriti soovin esile tuua uued lühikursused, mida hiljuti korraldama hakkasite. Need on eriti populaarseks osutunud õpilaste motivatsiooni ja tulemuste suhtes.

Ootan meie koostöö jätkumist.”

Lugupidamisega

Sten Tamkivi

 

“Olen resideeriv Britt ning oman siin firmat, mille juhtimisel on kohaliku keele tundmine suureks eeliseks. Olin keeleprogrammiga liitudes hirmuvärinates, vana nagu ma olen, aga see osutus suurepäraseks kogemuseks. Professionaalselt edasiantud kursuse sisu täiendas sõbralik ja toetav lähenemine. Samuti sain kursuselt 3 head sõpra, kes viimase kolme aasta jooksul mu elu siin rikastanud on. Suur aitäh ILS!”

Ashley Brettell, Better Business OÜ juhataja

 

“Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus soovib tänada ILS-i abivalmis juhatust ja õpetajaid suurepärase töö eest EKK eksami kuulamisosa lindistamisel.”

Keeleosakonna juhataja Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

 

‘Minu sooviks oli läbida paindliku tunniplaaniga eesti keele lühikursus, mis valmistaks mind ette tööreisiks Eestisse. Kuna olen tihti hõivatud ja reisin palju, soovisin koolitust läbida kaugõppena. Minu rõõmuks pakkus ILS kursust, mis vastas täpselt minu vajadustele. Õppetöö toimus Skype’i vahendusel, väljaspool tunde suhtlesime õpetajaga e-posti teel. Soovitan ILS-i kursuseid kõigile, kes soovivad oma keeleoskust arendada läbi kaugõppe.’
Annemie Rensburg, Global HR director, Skype

 

‘… ILS-i õpetamise tase on alati olnud ühtlaselt kõrge. Õpetajad on tundideks hoolikalt ette valmistunud ning innustavad õppijaid tunni töösse maksimaalselt panustama …’
Reene Valgma, SEB

 

‘… Olen samuti enam kui rahuI ILS-i valmidusega nõustada keeleõppe ettevalmistust pangas ja teie võimega kohandada ja muuta õppeprogrammi vastavalt vajadustele koolituse vältel, et see vastaks panga ja õppijate ootustele…’
Katrin Kase, koolituse ostujuht, Swedbank.

 

“… julgen soojalt soovitada ILS-i koolitajaks kõikidele ettevõtetele, kes on huvitatud oma töötajate vene keele suhtlusoskuse arendamisest”
Alexander Telje, turundusdirektor, Scandinavian Tobacco.

 

Teeme koostööd ILS-iga ja oleme rahul, et leidsime püsiva kvaliteetse koolituspartneri. Meie vajadus inglise keelt õppida tuleneb spetsialistide suurenenud vajadusest kasutada oma töös inglise keelt. 2013.a. sügisel alustasime inglise keele koolituspakkuja otsinguid ja suhtlesime mitme keelekoolitusi pakkuva ettevõttega. ILS jäi silma kui kvaliteetne koolituspakkuja, mitmeaastase kogemusega, teab oma väärtust ja pakub inglise keelt emakeelena rääkivaid õpetajaid. Läbirääkimistes selgus, et ILS-i esindaja Phil on hea koostööpartner, kelle abil saime aru, kuidas soovitud tulemuseni jõuda. Meie eesmärk oli märgatavalt tõsta keeletaset ja arvasime, et saavutame seda õppides 1x nädalas. Phil andis selgelt mõista, et 1x nädalas keeleõppest meie eesmärkide jaoks ei piisa. Koostööga jõudsime lahenduseni 2x nädalas. Selleks, et töötajate teadlikkust tõsta, oli Phil valmis kahe õpetajaga meie töötajate ette tulema, et keeleõppe põhimõtteid selgitada. Olen senini tänulik, sest see andis positiivse tõuke kaasamaks keeleõppesse 26 inimest e. kolm keeletaset.

Kursuste vältel toimis koostöö samuti hästi. Meie töötajad on väga nõudlikud. Olles kogenud juba erinevaid koolitusi, oskavad nad head taset hinnata. Osalejate poolt kursuse alguses antud tagasiside õpetajale ja keeltekoolile võeti tänulikult vastu ja ILS suutis tähelepanuväärselt kiiresti reageerida meie täiendavatele vajadustele.

Inglise keele kursuse lõpus küsisin töötajatelt tagasisidet.

– 67% vastanutest tõdes, et töö tulemuslikkus (vähema ajaga jõuab rohkem) tõusis olulisel määral tegevustes, kus töötaja kasutab inglise keelt.

– Küsimusele, millisel määral inglise keele õppimine on mõjutanud tööga rahulolu, vastasid pooled, et keeleõpe on oluliselt suurendanud nende tööga rahulolu ja sama palju vastas, et on vähesel määral avaldanud positiivset mõju töörahulolule.

Aitäh Phil ja ILS-i meeskond. Jõudu ja jaksu teie tegemistesse!

Headega,

Sigre Suurvarik

Koolitusjuht

Danske Bank

 

‘… Inglise keele õppimine pole kunagi olnud nii huvitav ja lõbus. Unustage mälestused kooliajast, igava kodutöö ja piinarikaste grammatikaülesannetega – tunnis osalemine pole raske isegi peale pikka ja väsitavat tööpäeva. Inglise keelt emakeelena kõnelevad õpetajad, vaheldusrikkad õppematerjalid ja pingevaba õhkkond aitavad jõuda tulemusteni kiiremini, kui oodatagi oskad. Seda kogesid Litexpo töötajaile lisaks ka meie kliendid …’
Mika Frankaite, projektijuht, Leedu näitustekeskus “Litexpo”

 

“… Peale kuuekuuliste kursuste läbimist otsustasime koostööd ILS-iga jätkata. Töötajad hindasid kõrgelt õpetajate asjatundlikkust ning kursuste ülesehitust.”
Linda Rutkovska, arendusdirektor, TietoEnator Financial Services.

 

“… Kursuse õnnestumine sõltub kõige enam õpetaja professionaalsusest. Keelekursuse puhul on oluline, et seda viib läbi inglise keelt emakeelena kõnelev õpetaja. Sellest põhimõttest lähtuvalt toimus koolitaja valimine ning ILS vastas meie tingimustele täielikult. Pool aastat kestnud koostöö põhjal võin öelda, et tegime õige valiku. Koolitus vastab vajadustele ning õpetaja loob õppimiseks üheaegselt sundimatu ja loova õhkkonna. Täpselt see, mida vajame! Hästi tehtud, ILS! …”
Tomas Vaitiekunas, Netman, tegevdirektor

 

“Ühendasin ärireisi Vilniusesse puhkusega ning läbisin eraõppena inglise keele kursuse. Väga kasulik oli veeta aega inglise keelt emakeelena kõnelevate õpetajatega. Tuleb tunnistada, et õppisin ühe nädalaga ILS-is rohkem, kui analoogsel 3-nädalasel kursusel Londonis.”
Andrea Moretti, audiitor, PriceWaterhouseCoopers, Genoa, ItaaliaILS veebileht kasutab analüütika ja funktsionaalsuse eesmärgil küpsiseid. Lehte edasi kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot

Küpsised on meie veebilehe, mida kasutame kanalina serveerimaks teile pakutavat sisu ja funktsioone, oluline tehniline osa.

Et seda lehte täisfunktsionaalsuses kasutada, peab küpsiste kasutamine olema lubatud. Vajutades "Nõus" annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Rohkem infot selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiate meie Privaatsuspoliitika lehelt.

Sulge