English for Tourism. B2/C1 keeleastmele.

English for Tourism. B2/C1 keeleastmele. Inglise keele kursus turismiala töötajatele, kes soovivad parandada oma tööalast keelt.