Inglise keele õpetaja mõtteid 1

Oleme viimase paari nädala jooksul küsinud ILS-i õpilastelt tagasisidet nende endi ning siinsete kursuste kohta. See pani mind mõtlema muutustele, mis on viimase 20 aasta jooksul keeleõppes toimunud, mistõttu otsustasin kirjutada paar postitust.
Levels_new2

Esimese asjana võib välja tuua selle, et inglise keele kvaliteet on Eestis oluliselt tõusnud. Üheksakümnendate keskpaigas oli suurim inglise keele grupp ILS-is A2 tasemel – umbes 40% kõikidest õpilastest. Tänasel päeval on kõige rohkem ILS-i õpilasi õppimas B2 tasemel. Kui võtame ILS-i õpilaste inglise keele taset Eesti tasemena, on see märkimisväärne areng küllaltki lühikese aja jooksul. Loomulikult on hariduses üldisemalt viimase 20 aasta jooksul pööre toimunud. Küll aga on inimesed erinevatest vanuseklassidest rohkem motiveeritud inglise keelt õppima. Ning seda mitte niivõrd seetõttu, et rohkem on võimalusi selle praktiseerimiseks, vaid põhjusel, et inglise keel on tööturul ja kõrghariduses muutunud hädavajalikuks.

Phil